top of page

Organisasjonsinstruktør Bjarne Huseklepp

 Mobil: +4747606240 - Epost: bjhusekl@online.no

- Foretaksregisteret NO 950583371 MVA -


Oppdatert 07.02.2022

Denne sida er for deg som har interesse for organisasjonsbygging, uteundervisning eller barne- og ungdomsarbeid

Organisasjonskurs engasjerer........

Målet med denne sida er at det skal verte lettare for deg å få tips innan fagfelta organisasjnsbygging, barne- og ungdomsarbeid og uteundervuing.


Det skal også verte lettare for deg som interressert å finne relevant stoff som skaper auka aktivitet i våre 

lokallag i NJFF.


Det skal også vere til hjelp for deg som ynskjer å verte tryggare i organisasjonsarbeid.


Lukke til :-)


Med beste helsing


Bjarne

Pedagogisk støttemateriell i samband med Mitt lag/Min Forening finn du her:

Innlegget mitt på samlinga for Organisasjonskontaktar i NJFF på Flå 26.-28. mars.


Klikk her .


26.04.2014:

Foredraget under NJFF sin Ungd.konf. i Florø

26.04.2014. Klikk her.

Sogndal 20.03.2010

Her finn du innlegget mitt på leiarkonferansen i Sogndal.

Tema: Eit betre lokallag-satsing på barn og unge.

Klikk henne.

Harstad 20.02.2010

NJFF lukkast med sterkt fokus på barne- og ungdomsarbeidet.

Klikk her.

Trondheim 30.01.2010:

Kvifor fokus på rekruttering ?

Klikk henne.


Kjenneteikn på lokallag som driv godt bu-arbeid.

Klikk henne.


Kvifor Jakt- og Fiskeskule (JOFS) ?

Klikk henne.


Kvar søkjer vi pengar ?

Klikkh henne.


Planlegging.Klikk henne.

Fiskeseminaret på Sunnfjord Hotel 21.11.2009:

Mitt foredrag om rekruttering.

Klikk her.

Jakt- og fiskeskulen (JOFS) i NJFF:

Mitt foredrag om JOFS på UK i Molde 2007.

Klikk henne.


Mitt foredrag om JOFS 01.09.08

Tema: Kvifor forsøk med jakt- og fiskeskule ?

Klikk henne.


Mitt foredrag på oppsummeringsmøtet i forsøket med JOFS. 07.05.09.

Klikk henne.


Mitt foredrag om JOFS for RS-møtet i NJFF-10.05.09.

Klikk henne.


Kva har vi lært av ma JOFS - 2009 ? Oppsummeringa:

Kjenneteikn på lokallag som driv godt barne- og ungdomsarbeid.

Klikk henne.


Døme på aktivitetsplan for JOFS.

Klikk henne.


Døme på aktivitetskalendar for JOFS.

Klikk henne.


Døme på aktivitetskalendar for JOFS.

Klikk henne.


Døme på budsjett for JOFS.

Klikk henne.

"Den naturlege skulesekken":

Målet med Den naturlege skulesekken.

Klikk henne.


Utlysningstekst om midlar til Den naturlege skulesekken.

Klikk henne.Aktivitetstips i BU-arbeidet

Klikk henne."Organisasjonsutvikling":

Her finn du litt stoff om organisasjonar som inkluderer medlemmene i utviklingsprosessar og korleis det kan gjerast.

Klikk her.

bottom of page