top of page

Kurs i praktisk flugefiske !

Målet med fiskekursa mine er å utdanne fluge-fiskarar som får fisken til å bite.


Guddalen i Sunnfjord har ord på seg for å vere både vakker og fiskerik. Sjå kva tilreisande skriv.


Kursa i praktisk flugefiske legg eg vanlegvis til ettermiddag og kveld i områda ovanfor lakseførande strekning i Flekke-/Guddalsvassdraget.


Så langt har alle deltakarane på mine kurset fått flugefiska ørret på land.


Rekordfangsten til no er 80 ørretar på ein ettermiddag. Ein av desse fiskane hadde ei vekt på heile 1,750 kg.


Kundane bruker mine handlaga Vaula-fluger på desse

flugefiskekursa.


Mengder av ørret som bit, er beste utgongspunktet for opplæring.

For barn og unge er det viktig å få fisk. Men mi erfaring er at dette også gjeld for voksne.


For meg er det viktig at du får fisk på kroken.

Av den grunn satser eg på ørretfiske i opplæringssamanheng.


Det er ikkje størrelsen som tel, men at du får mengdetrening før du prøver deg på større fisk som sjøørret og laks.


Så langt har alle deltakarane på mine fiskekurs fått ørret på kroken.


Denne fiskeopplevinga unner eg alle.

For tida tilbyr eg 2 typer kurs i praktisk ørretfiske !

1) Kurs i flugefiske når du sjølv ikkje kan kaste med

flugestong.


2) Kurs i flugefiske der du sjølv kan kaste med

flugestong.

Omtale av kurs 1.

På dette kurset lærer du å fiske med nymfe eller våtfluge utan å kunne kaste med flugestong.

Kastinga tek eg meg av, men du lærer å føre fluga slik at ørreten bit.

Det er du som får oppleve tilslaget, når fisken bit, og det er du som tek fisken inn.


Dette kurset passer for deg som vil lære- og oppleve korleis aktivt fiske er.


Er du i tvil, vil eg rå deg til å velge fiskekurset før

kastekurset.

Omtale av kurs 2.

Dette kurset passer for deg som har gjennomført kastekurset eller kan dokumentere god kasteteknikk. Du lærer det same om fisketeknikk som på kurs 1.I tillegg lærer du å kaste slik at du når dit fisken står.

Du får kyndig oppfølging på praktisk kasteteknikk.

Kor lang tid tek kurset ?


- Grunnleggande fiskekurs på ørret - Ca. 2 t.


Kva koster kurset ?


Prisar gjeldande frå 01.01.2011


1 pers. - Kr. 1000,-

2 pers. - Kr. 1500,-

3 pers. - Kr. 2250,-

4 pers. - Kr. 3000,-

5 pers. - Kr. 3500,-

Gruppe 6 - 10 pers. Kr. 4950,-Kva dekker kursavgifta på fiskekursa ?


- Instruktørhonorar.


- Redningsvest ved behov.


- Garantert ørret på land under normale forhold.

Du kan leige:


- Vadebukse, vadesko og fiskejakke til

kr. 150,- pr. del.


- Flugefiskeutstyr - flugestong, komplett snelle og 1stk.

Vaula-ørretfluge kr. 250,- samla.

Bjarne Huseklepp - Mob. 47606240

bottom of page