top of page

LÆR FLUGE-KASTING PÅ 2,5 t.

NÅR DET PASSER DEG !

Eg leverer korte- og effektive kastekurs.


Det er fullt mogeleg å ringe meg om morgonen,

er eg ledig, tek eg kurs same ettermiddag/kveld.


Eg driv opplærng i fleire ulike kastemetodar.


Mitt mål er å spreie fiskeglede og vise at flugefiske er mykje enklare enn mange trur.


Ta kontakt og eg hjelper deg !

Bjarne Huseklepp


Mob. +4747606240

1. KOM SOM DU ER. EG HAR KVALTETSUTSTYR

    SOM DU FÅR LÅNE !


2. EG HAR EIGEN KASTEDAM I GUDDALEN !


3. ETTER CA. 3  TIMAR ER DU KLAR TIL

    Å PRØVE DEG SOM AKTIV FLUGEFISKAR!


Fiskelukke er kunnskap !


Det er mange som opplever begynnarflaks, særleg på laksefiske. Men over tid er det ferdigheiter og kunnskap som gjev deg fiskelukke.


Eg har som mål å gjere flugefisket enklare.


Alt handler om å forenkle lærestoffet slik at det vert opplæring og oppfatta som forståleg og utviklande.

I all læring er det viktig å oppleve meistring.


Min påstand er at alle som vil, kan lære å kaste med fluge.


Det som må til, er ei god opplæring i grunnprinsippa med rett utstyr, dvs med stong og taum som passer saman.


Etter god grunnopplæring er det opp til deg sjølv,

kor dyktig du vil verte.


Eg har kvalitetsutstyr for opplæring i både ørret- og laksefiske.


Til dagleg har eg jobba som instruktør,  lærar og rektor med spesialutdanning innan både idrett og biologi.

Eg har snart 40 år bak meg som lærar. Denne kunnskapen bruker eg no som instruktør i Huseklepp Fiskeskule.

Eg er ein erfaren og effektiv instruktør. 

Til no har eg over 55 år bak meg som aktiv sportsfiskar i inn- og utland.


Opplæring og formidling er mitt fag.


Etter fleire år på det norske maratonlandslaget og med 2 gjeldande norske rekordar som stod i 36 år, veit eg godt kva rett teknikk og veltilpassa utstyr betyr for eit godt sluttresultat.


Eg har stort utval i stenger og ikkje minst taumar av topp kvalitet.


Eg har forenkling som mål også for fiskeutstyret eg sel.


Du treng ikkje tusen variantar av utstyr for å lukkast.

Du treng utstyr som passer for deg og fungerer under fiske.


All erfaring viser at forenkling er løysinga.

I ein av fjellvit-reglane heiter det:


"Lytt til erfarne fjellfolk".

Slik er det også i fiskesamanheng.
Egen kastedam i Guddalen!


Eg har eigen kastedam på garden min i Guddalen.

Dammen er ca. 30 m lang og ca. 8 m brei.

Her starter all kasteopplæring.


Dammen ligger slik til at du kan gjennomføre kastekurs i dei sko og klær du går med når du kjem.


Ein god del av tilreisande kundar kjem hit for å finne rett taum til stonga si. Når taum og stong ikkje passer saman, vert det problematisk å kaste.


På kastedammen finn vi lett den rette taumen.

Eg har stor erfaring og mange taumar å velge mellom. Til no har alle kundane reist heim med taum som dei veit passer.


Det er viktig for meg at du kjenner deg trygg på at utstyret fungerer som det skal.

Alle som kjøper nytt flyutstyr hos meg, får prøve det på kastedammen før de bestemmer seg for å håndtere.


På denne måten er du som kunde TRYGG på at utstyret virker som det skal.


Fin

strekk

taumen

i dette

opplærings-

kastet !


ETTER OMLAG 3 TIMAR PÅ KASTEKURSET KAN DU PRØVE DEG SOM AKTIV FLUGEFISKAR!

Målet med opplæring mi er å få deg tidleg i elva for å fiske. 

Det er då du lærer aktivt fiske.

Det er flugefiskarar eg utdanner.


Guddalen har ord på seg for å vere både vakker og fiskerik.


Mengder av fisk som bit, er eit godt utgongspunkt for opplæring. For meg er det viktig at du får fisk på kroken tidleg. Av den grunn satser eg på ørretfiske i opplæringssamanheng. Det er ikkje størrelsen som tel, men at du får mengdetrening før du prøver deg på stor fisk.


Så langt har alle deltakarane på mine fiskekurs fått ørret på land.


Den opplevinga unner eg alle.

Akkurat når fisken tek, opplever eg  som de​t

største ved flugefiske.


Denne opplevinga

kan ikkje forklarast,

du må berre

oppleve det !!!!!


"Sitert frå Dame Kiri Te Kanawa på NRK i juni 2009".

Eg kan hjelpe deg med å få dei gode

fiskeopplevingane !!!


Bestill opplæring når det passer deg !


Eg legg vekt på å vere kundeorientert.

Av den grunn har eg valt å tilby opplæring

og fiske når det passer deg.


Både kaste- og fiskekurs passer godt på kveldstid.


Så enkelt er det:


Du kan ringe meg om morgonen,

dersom eg har tid, tek eg kurset same

ettermiddag eller kveld.


Kor lang tid tek kursa ?


-Grunnleggande kastekurs - Ca. 3 t.


-Grunnleggande flugebindarkurs - Ca. 4 t.


-Grunnleggande fiskekurs på ørret - Ca. 3  t.


Bjarne Huseklepp - Mob. 47606240

Har du spørsmål om kurs, kan du også kontakte meg på e-post

ved å skrive meldinga i ruta som heiter: Kommentarer.

Fornavn:*

Etternavn: *

Email:*

Telefon:

Adresse 1:

Postkode:

Kommentarer: *

Bjarne Huseklepp, 6966 Guddal

Mob. 47606240

bottom of page