top of page


Eg formidler ikkje fiskekort.

Ta kontakt med kortselgarane under for meir info !Førehandstinging av fiskekort på lakseførande strekning skjer skriftleg innan 1. mars til kortselgarane under.

Kort på Sone 1: Sona nærmast sjøen

Kontakt: Hallvard Haaland

- Mobb. +4790633480

E-post: hallvard.haaland@gmail.com

eller www.inatur.no frå 10. juni.

Kort på Sone 2: Øverste sona

Kontakt: Ola Kjell Loneland

- Mobb. +4790954812

E-post: ola@loneland.no


Treng du guiding i Flekke-elva, opplæring eller utstyr til fisketuren og røyking av laksen du får, kan du kontakte meg på Mob. +4747606240.


            Vassføring i Flekke- Guddalsvassdraget:

                           www.sildre.nve.no


bottom of page