top of page

Oppdatert: 17.06.2022

Vaula-laksefluger


Dette er kvalitetsfluger !!! 

Alle Vaula-flugene er handbundne av meg sjølv !

- Alle flugene er bundne med kevlar bindetråd !

- Alle delene i flugene som kan limast, er limte med lynlim !


Fiskeevne og svært høg kvalitet kjenneteikner

Vaula-flugene.


Dette er grunnen til at du vil ha glede av ei Vaula-fluge i mange år.

Eg har bunde laksefluger til Prins Charles i England og den verdskjende operastjerna Dame Kiri Te Kanawa.


Vaula-Harefoss Orginal

1. Generasjon Vaula-Harefoss

på biletet under !

2. Generasjon Vaula-Harefoss

på biletet under !

3. Generasjon Vaula-Harefoss

på biletet under !

Vaula-Harefoss

vert no levert med svart kropp

og med 3 ulike fargar på kroppshacklet.

- Blå

- Grøn

-Orange

Vaula-Harefoss De Luxe

 Vaula-Harefoss De Luxe fisker svært godt m.a.

i Flekkeelva.

Dette er flugene for dei mørkare fiskedagane !!

Vaula-Harefoss

med blått kroppshackle under:

Vaula-Harefoss

med grønt kroppshackle under:

Vaula-Harefoss

med orange kroppshackle under:

Vaula-Harefoss

med sølvkropp og kroppshackle i:

- Blått

- Grønt

- Orange

Dette er flugene for dei lyse dagane og nettene !

Vaula-Harefoss

med blått kroppshackle under:

Vaula-Harefoss

med grønt kroppshackle under:

Vaula-Harefoss

med orange kroppshackle under:

Vaula-Harefoss De Luxe

med orange butt var ny til

2012-sesongen

Kvalitet tvers igjennom. Alle deler som kan limast, er limte og vil gje fluga svært lang levetid.

Vaula = Kvalitet og fiskeevne !

Flugene vert leverte som:

- tube

- enkelkrok

- og dobbelkrok.

Eg bind alle Vaula-flugene sjølv.

Dette er kvalitetsfluger !

Pris pr. fluge kr. 200- 300,-

For spørsmål:

Mobil 47606240

bottom of page