Bjarne Huseklepp Fiskeskule - Bergheimsluken - Vaula lakse- og ørretfluer-Bjarne sin Røykelaks
Mobil: +4747606240 - Epost: bjhusekl@online.no
- Foretaksregisteret NO 950583371 MVA -
 
Oppdatert 05.01.2017

 
Denne sida er for deg som har interesse for organisasjonsbygging, uteundervisning  eller barne- og ungdomsarbeid.
 
 
                                          Ein januardag ved elva.....
 
 

Målet med denne sida er at det skal verte lettare for meg å yte god service til hjelp i uteundervisning, barne- og ungdomsarbeid og organisasjonsbygging

Det skal også verte lettare for interresserte å finne relevant stoff som skaper auka aktivitet i våre lokallag i NJFF.

Det skal vere til hjelp for deg som ynskjer å verte tryggare i organisasjonarbeid.
 
Skulle du ha spørsmål om jegerprøva, feller og fangst, uteundervisning eller barne- og ungdomsarbeid i NJFF, kan du kontakte
meg på:
 
 
eller
 
mob. 47606240.
 
 
Med beste helsing
 
 
Bjarne
 
 
Her finn du:

Slik planlegg du eit godt årsmøte.
Klikk her

Innlegget mitt på samlinga for Organisasjonskontaktar i NJFF på Flå 26.-28. mars.
Klikk her.


Skjema: 10 kjenneteikn på eit lokallag som fungerer godt.
Klikk her.


Innlegget mitt på samlinga til NJFF-SFJ og NJFF-Hordaland på Jakt- og Fiskesenteret på Flå 01.11.2014. Klikk her


Ta pulsen på lokallaget ditt: Klikk her


Her finn du:
 
 
Foredraget under NJFF sin Ungd.konf. i Florø
26.04.2014. Klikk her.
 
 
Her finn du:
 
 
Aktivitetstips - til nytte m.a for Lokallag i NJFF - Uteskule eller Den naturlege skulesekken. Klikk her.
 
 
Rapporten om barne- og undomsarbeidet
i NJFF, "Opplevinga er vår styrke". 2009.
Klikk her. 
 
 
 
Nyttige heimesider:
 
- Heimesida til NJFF finn du her.
 
 
 
Stord 29.03.2014
 
 
 
- Årsplanleggingsskjema finn du her.
 
- Kjenneteikn på lokallag som driv godt
  barne- og ungdomsarbeid finn du her.
 
- Aktivitetstips i bu-arbeid finn du her.
 
 
 
Loen 28.03.2014
 
 
- Felles satsing på friluftsliv finn du her.
 
 
Sogndal 20.03.2010
 
Her finn du innlegget mitt på leiarkonferansen i Sogndal.
Tema: Eit betre lokallag-satsing på barn og unge.
Klikk her.
 
 
Harstad 20.02.2010
 
NJFF lukkast med sterkt fokus på barne- og ungdomsarbeidet.
Klikk her.
 
 
 
Trondheim 30.01.2010:
 
Kvifor fokus på rekruttering ?
Klikk her.
 
Kjenneteikn på lokallag som driv godt bu-arbeid.
Klikk her.
 
Kvifor Jakt- og Fiskeskule (JOFS) ?
Klikk her.
 
Kvar søkjer vi pengar ?
Klikk her.
 
Planleggingsskjema - JOFS.
Klikk her.
 
Planlegging.
Klikk her.
 
 
Fiskeseminaret på Sunnfjord Hotel 21.11.2009:
 
Mitt foredrag om rekruttering.
Klikk her.
 
 
Jakt- og fiskeskulen (JOFS) i NJFF:
 
Mitt foredrag om JOFS på UK i Molde 2007.
Klikk her.
 
 
Mitt foredrag om JOFS 01.09.08
Tema: Kvifor forsøk med jakt- og fiskeskule ?
Klikk her.
 
 
 
Mitt foredrag på oppsummeringsmøtet i forsøket med JOFS. 07.05.09.
Klikk her.
 
 
 
Mitt foredrag om JOFS for RS-møtet i NJFF-10.05.09.
Klikk her.
 
 
 
Kva har vi lært av m.a. JOFS - 2009 ? Oppsummeringa:
Kjenneteikn på lokallag som driv godt barne- og ungdomsarbeid.
Klikk her.
 
 
Døme på aktivitetsplan for JOFS.
Klikk her.
 
Døme på aktivitetskalendar for JOFS.
Klikk her.
 
Døme på aktivitetskalendar for JOFS.
Klikk her.
 
Døme på budsjett for JOFS.
Klikk her.
 
 
 
"Den naturlege skulesekken":
 
 
Målet med Den naturlege skulesekken.
Klikk her.
 
 
Utlysningstekst om midlar til Den naturlege skulesekken.
Klikk her.
 
Aktivitetstips til "Den naturlege skulesekken.
Klikk her.
 
"Organisasjonsutvikling":
 
 
Her finn du litt stoff om organisasjonar som inkluderer medlemmene i utviklingsprosessar og korleis det kan gjerast.
Klikk her.