top of page

Invester i livskvalitet !

På denne sida presenterer eg opplærings- og opplevingstilbod til firma og grupper som ynskjer å tilby eigne tilsette, gode kundar eller venner aktivitet knytta til sportsfiske.

Sportsfiske handler for svært mange om livskvalitet.


Av den grunn er det ei god investering å stimulere til opplæringstilbod som gjev meistringsglede og tryggheit på eigne ferdigheiter.


Frisk luft, fysisk aktivitet, naturopplevingar, utfordringar, sosiale relasjonar, trivsel og fisk som bit er sentrale element i sportsfiske.


Eg samarbeider med Yndestad Gard og kan ordne mat og overnatting der om De ynskjer det.

Les meir her: www.yndestadgard.no

Døme på mine pakketilbod.

Demo/oppvisning i kasting med flugestong, flugebinding og/eller ørretfiske med flugestong.

Lær grunnleggande flugekasting på ca. 2 timar.

Lær grunnleggande flugekasting og ørretfiske på ca. 4 timar.

2 t. Grunnleggande kasteopplæring

2 t. Grunnleggande ørretfiske

Lær flugekasting, flugebinding og ørretfiske på ca. 7 timar.

2 t. Grunnleggande kasteopplæring

2 t. Grunnleggande flugebinding

2 t. Ørretfiske

1 t. Mat og forflytting

Samling over 3 dager - Overnatting/mat på Yndestad Gard

1. dag.

Kl. 17.00 - Innsjekking på Yndestad Gard.

Kl. 18.30 - 19.30 Middag

Kl. 19.45 - Vi reiser til Huseklepp

kl 20.00 - 22.00 Velkommen

             - Kvar står ørreten og kva et han?

             - Gjennomgang av funksjonelt

             flugefiskeutstyr.

             - Vi gjere klart for flugebinding. 

2. dag.

Kl. 08.00 - Frukost på Yndestad Gard

Kl. 09.00 - Avreise til Huseklepp

Kl. 09.15 - 12.00 - Vi lærer å binde eigne fluger.

Kl. 12.15 - 13.15 - Lunsj på Yndestad Gard

Kl. 13.25 - 16.00 - Kastekurs på kastedammen

                            på Huseklepp.

Kl. 16.00 - 17.00 - Oppsummering av dagen

                          - Vi lagar fiskeknutar som held.

                          - Orientering om fisket 3. dag

3. dag.

Kl. 08.00 - 09.50 - Frukost på Yndestad Gard

Kl. 09.00 - 12.00 - Oppmøte på Huseklepp

                          - Ørretfiske

Kl. 12.00 - 13.00 - Lunsj på Yndestad Gardkl

Kl. 13.00 - 15.00 - Ørretfiske held fram

Kl 15.00 - 15.15 - Oppsummering

Guide-tenester i Flekke-/Guddals-vassdraget.

Her finn du meg !

bottom of page