top of page

Det kjem meir detaljer om markfiskekurset seinare!

Kor lang tid tek kurset ?

- Grunnleggande markfiskekurs

på ørret - Ca. 2 t. 

Kva koster kurset ?

Prisar gjeldande frå 01.01.2011


-1 pers. - Kr. 1000,

-2 pers. - Kr. 1500,

-3 pers. - Kr. 2250,

-4 pers. - Kr. 3000,

-5 pers. og over kr. 500,- pr. pers.  

Kva dekker kursavgifta ?

- Instruktørhonorar.

- Redningsvest ved behov.

- Garantert ørret på land under

normale forhold.  

Du kan leige:

- Vadebukse, vadesko og fiskejakke

til kr. 150,- pr. del.

- Stong og komplett snelle, kr. 200,- samla.

Kontakt:

Bjarne Huseklepp

- Mob. 476062

bottom of page