top of page

Bjarne Huseklepp


Mob. 47606240

Flugefiske er enklare enn det ser ut til.

Kurs i kasting med flugestong !

På dette kurset lærer du å kaste med ein- eller tohandsstong. Etter ca. 2 t. kaster du så godt at du er klar for kurs i praktisk flugefiske.

Så enkelt er det:

Du kan ringe meg om morgonen,dersom eg har tid, tek eg kurset same ettermiddag eller kveld på kasteanlegget mitt på Huseklepp.

Kor lang tid tek kurset ?

Grunnleggande kastekurs - Ca. 2,5 t. -

Eg kan halde kurs der du bur:

Eg kan også ta kasteutstyret med og stille der det passer deg best.

Kva koster kurset ?

Prisar gjeldande frå 01.01.2022 på Huseklepp.


Grunnleggande kurs - ca. 2,5 t.


1 pers. - Kr. 1500,-


Ved felles melding:


2 pers. - Kr. 2750,-

3 pers. - Kr. 3250,-

4 pers. - Kr. 4000,-

5 pers. - Kr. 5500,-

Gruppe 6 - 10 pers. - Kr. 4950,-


For større grupper, vær om pris. 

Kva dekker kursavgifta på kastekurset ?


- Instruktørhonorar.

- Leige av kvalitetsutstyr for flugekasting.

- Garantert minimums-kastelengde på 13 m.

- 1 t. repetisjon innan 7 dg. om det er ynskjeleg.


All læring vert styrka av repetisjon.

Av den grunn tilbyr eg dette for at du skal

lukkast med kasteteknikken.


Du finn meg: Her

bottom of page