top of page

Demo - oppvisning !

Målet er å motivere- og hjelpe til slik at fleire får lyst til å prøve seg som flugefiskar.


Målet med oppvisninga er også å syne kor enkelt flugefiske kan vere når utstyret er rett samansett.


Dette tilbodet passer for enkeltpersonar, grupper og bedrifter som vil sjå ein profesjonell instruktør i aksjon.


Det passer godt for personar som vil oppleve flugefiske på nært hald.


Har du gjester på besøk, er denne oppvisninga eit godt, lokalt opplevingstilbod.


Skulle du vere i tvil om du vil delta på kurs innan flugefiske, kan deler av denne oppvisninga vere eit godt utgongspunkt før du bestemmer deg. 

Eg kan tilby demo - oppvisning i:

1. Kasting med flugestong.

2. Ørretfiske med flugestong.

3. Flugebinding.

4. Kobinasjon av 1-3 om det er ynskjeleg.

Oppvisning 1.

Oppvisninga føregår på kastedammen

min. Du får innføring i grunn-leggande kaste- teknikk og oppleve overhands- og spey-kast. Du får også sjå teknikk som gjev lange kast på over 30 meter.

Oppvisning 2.

Du får oppleve korleis ørretfiske med fluge vert

gjennomført. Passer det, vil deltakarane få vere med å lande fisken.


Du får sjå og lære om oppførsel under flugefiske.

Du får kort innføring i fiskeetikk. Eg garanterer ørret på land under normale forhold.

Oppvisning 3.

Du får sjå ein profesjonell flugebindar i aksjon.

Du får sjå korleis ørret- og laksefluger vert bundne.

Flugene som vert laga under oppvisninga, vert trekte

ut og delte ut på dei frammøtte som eit godt minne.


Flugebinding og kasting med flugestong kan lett gjennomførast i ei økt om det er ynskjeleg. Ta kontakt, så kan det meste tilpassast dine ynskje.

Kor lang tid tek oppvisningane ?


- Kvar oppvisning tek ca. 1 t.


Kor mange kan delta på oppvisningane ?


- Maks. 15 personar.


Kva koster kvar oppvisning ?


Prisar gjeldande frå 01.01.2011


1 - 15 pers. - Kr. 1000,-

Bjarne Huseklepp - Mob. 47606240

bottom of page